Dukker og rollelek

Rollelek er en viktig del av barnets utvikling. Her finner du leker som stimulerer barnet til den viktige rolleleken. Leker som setter fantasien i gang og er morsomme å leke med.